•  
  • (NEKDANJA) ŽUPNIJA JAVORJE PRI LITIJI
  •  
Župnija Javorje leži na gričevnatem grebenu, ki poteka v smeri vzhod - zahod in tu ločuje zasavski svet od Dolenjske. Po številu prebivalcev, teh je okrog 200, in ozemlju, ki ga pokriva, je majhna. Zato je v soupravi. Svete maše so v javorski cerkvi redno ob nedeljah ob 8h zjutraj in za večje cerkvene praznike. Otroci verouk večinoma obiskujejo v šmarski župniji, nekateri pa v Stični. Župnijski pastoralni svet se sestane nekajkrat letno, enkrat letno imajo skupno srečanje tudi vsi župnijski sodelavci.

Edina podružnica te župnije je cerkvica sv. Roka na Felič Vrhu, ki je bila na pobudo domačinov ponovno pozidana pred nekaj leti - blagoslovljena je bila 28. avgusta 2011.

Kulturno društvo Javorje v sodelovanju s krajani že več let ob božiču pripravlja žive jaslice.


NEKAJ ZGODOVINSKIH DROBCEV


Javorje z okoliškimi zaselki je v času nastanka pražupnij (od 12. stoletja naprej) spadalo v pražupnijo Šentvid pri Stični, v Valvazorjevem času (leta 1680) se omenja kot podružnica župnije Šmartno pri Litiji. Cerkev je bila tu Marijinemu vnebovzetju posvečena leta 1726. Leta 1787 postane lokalija, neke vrste cerkvena izpostava z lastnim duhovnikom. Kot samostojna župnija obstaja Javorje od 1876. Od leta 1964, razen krajšega obdobja z lastnim duhovnikom v 90. letih prejšnjega stoletja, je župnija Javorje v soupravi. Od leta 2000 versko življenje tu vodijo duhovniki iz Šmartnega pri Litiji.   Glavni oltar Marije Vnebovzete je iz druge polovice 18. stoletja.

Cerkev na  Felič Vrhu je stala že sredi 17. stoletja (1646). Med drugo svetovno vojno (1942) so jo Nemci ukazali porušiti. Na začetku tega stoletja (2002-2011) so domačini na ruševinah nekdanje sezidali novo cerkev po načrtih arhitekta Valentina Gorenčiča.

Več o kraju, župniji in njeni zgodovini si lahko preberete na spletni strani http://www.smartno.si/javorje3............................................................................................PRETEKLI DOGODKI:

IZLET NA NOTRANJSKO - 11. 9. 2016

Foto: Župnik Janez


OBISK FATIMSKE MARIJE - 1. 6. 2016
 
 
Foto: Lojze Flisek


NEDELJA ZAKONSKIH JUBILEJEV - 12. 6. 2016

Foto: Lojze Flisek


BLAGOSLOV NOVE STREHE JAVORSKEGA ŽUPNIŠČA 

Novo streho javorskega župnišča je v nedeljo, 2. avgusta 2015 po jutranji sv. maši blagoslovil župnik - soupravitelj Janez Kvaternik.


 
Foto: Uroš Pušnik


JAVORSKO ŽUPNIŠČE IMA NOVO STREHO 

Podjetnik Jože Rogelj z Debeč, ki smo mu zaupali obnovo strehe javorskega župnišča, je v juniju 2015 to delo zelo uspešno in lepo opravil. Upamo, da bo kmalu zbranih še 10.000 €, za kolikor se je morala župnija Javorje zadolžiti pri tem projektu. Potek del pri obnovi strehe je razviden iz fotografij.Foto:
župnik Janez Kvaternik


NEDELJA ZAKONSKIH JUBILEJEV 

Na zadnjo majsko nedeljo smo obhajali nedeljo zakonskih jubilejev. Prišlo je pet parov. Zlato poroko sta obhajala zakonca Berčon.Foto: Lojze Flisek


Cerkev na Felič Vrhu
Foto: Lojze Flisek

Župnišče - pred obnovo strehe


Z novo "frizuro" - po obnovi