ORATORIJ ORATORIJ


Poletni oratorij, večdnevni počitniški program za otroke, ki ga pripravijo mladi animatorji, ima v Šmartnem že dolgo tradicijo - od leta 1998. Dobro so ga sprejeli za svojega mladi, otroci in njihovi starši. Poteka pred župniščem in na župnijskem vrtu. Pesmi, bansi, igre, molitev, igrani prizori iz življenja svetnikov in znanih oseb, vodne igre, kateheze, delavnice, izlet potekajo v vedrem počitniškem vzdušju in lepo povežejo mlade z otroki in njihovimi družinami. Zadnja leta se ga je udeležilo povprečno 120 otrok, vodilo pa ga je od 30 do 40 mladih animatorjev.

Letošnji šmarski poletni oratorij je imel naslov Dotik nebes. Potekal je na dvorišču in vrtu šmarskega župnišča, od nedelje, 02.7. do sobote, 08.7.2017. 105 otrok je skupaj z animatorji pod vodstvom Eme Hostnik spoznavalo življenje in kreposti Device Marije. Kakor je bila Devica Marija povsem poslušna Bogu, naj bomo tudi mi, njeni in Jezusovi učenci. 

Hvala staršem za zaupanje, sponzorjem in drugim dobrotnikom za pomoč pri izvedbi letošnjega oratorija. Več na: 
www.facebook.com/oratorijsmartnoprilitiji?fref=tsFOTOGRAFIJE