DUHOVNE MISLI

...........

V POZDRAV  NAM  MAHA  VSTALI  KRISTUS

Zvezdoslovci so pred mesecem dni v ozvezdju Vodnarja ob zvezdi Trappist 1 odkrili sedem planetov, ki so po velikosti podobni Zemlji. Domnevajo, da je na nekaterih od njih možno življenje, kakršno je na Zemlji.
          Ob tem odkritju se je na Googlovi spletni strani pojavila posrečena risanka (animacija): Znanstvenik s teleskopom gleda v zvezdno nebo. Ko vidi neznan planet in ga opazuje, zagleda v bližini še druge planete. Novi planeti se mu nasmehnejo, iz enega od njih nato zraste roka, ki zvezdogledu pomaha v pozdrav. Raziskovalec vesolja je presenečen nad tem, kar vidi, in zbegano odmakne pogled, otrok v ozadju pa poskoči od navdušenja in veselja.
          Kot zvezdoslovci, ki raziskujejo vesolje, vsak človek kdaj razmišlja o življenju, njegovem smislu in o tem, kar mu sledi. Iščemo odgovore na osnovna vprašanja življenja. Slutimo, da se človek ob smrti ne razblini v nič. A od tu naprej za človekov razum ni več jasnega pogleda.
          Vsakoletno praznovanje velike noči, ki temelji na Božjem razodetju v Svetem pismu in  resnici Kristusovega vstajenja, nam bistri pogled v našo prihodnost. Kristusova prikazovanja po vstajenju od mrtvih kažejo na obstoj drugačnega načina bivanja - na življenje, ki ni več omejeno s prostorom in časom, krivico in grehom ter zemeljskimi težavami in bremeni.
          Kristjan ni zbegan, kot je znanstvenik ob odkritju novih planetov v omenjeni animaciji, pač pa je vesel, ker mu ob prazniku velike noči v duhu maha v pozdrav vstali Kristus.    


v  luči  božjega  razodetja

»naj  uživa  v  sočni  jedi  vaša  duša«        

Iz  knjige preroka Izaija   (Iz 55 , 1– 3.6-9):
»O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte! Pridite, kupite brez denarja, brez plačila vino in mleko! Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti?
Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro, naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni, poslušajte in bo živela vaša duša….
Iščite GOSPODA, dokler se daje najti, kličite ga, dokler je blizu! Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se h GOSPODU, da se ga bo usmilil,
k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju.
Kajti moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti, govori GOSPOD. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi.«  

 Nekaj misli:
1.  Brez denarja ne gre. Življenja si ne moremo več predstavljati brez uporabe denarja. Blagovna menjava pride v poštev le redko. Vrednost stavb, avtomobila, predmetov, stvari, opravljenega dela in storitev se določa in presoja v denarnih enotah (evrih, dolarjih,…). Če nimaš denarja, ti trda prede.
2.   Bog daje brezplačno. Res? Seveda, podarjeno nam je življenje, večini ljudi tudi zdravje, ugodne razmere za življenje, Božji dar je prav tako razodetje, razne človeške zmožnosti (talenti in spretnosti), odpuščanje grehov in dobrina večnega življenja. On nas ohranja pri življenju. Od Boga prejemamo dosti več, kot si zaslužimo.
3. Božji darovi so dostopni, dosegljivi vsem. Tudi revnim in sirotam. Nihče ni vnaprej izključen od prejemanja teh dobrin, čeprav morda nima denarja ali drugega bogastva, s katerim bi Bogu enakovredno povrnil.
4. Sočno Božjo jed za dušo sestavljajo: Božje usmiljenje, resnica, potrpežljivost, odpuščanje, odprtost za sočloveka, veselje do življenja in smisel našemu bivanju. Še posebej lepo nam to jed servira Jezus Kristus s svojim evangelijem.

SVETNIKOVE  BESEDE

s KRISTUSOM SMO SKUŠANI, Z NJIM  ZMAGUJEMO   

Sv. Avguštin (354-430), spreobrnjenec, eden največjih krščanskih mislecev,  eden od štirih velikih cerkvenih učiteljev zahodne Cerkve v prvem tisočletju, v razlagi Psalma 60 pravi, da mora kristjan, podobno kot Kristus, iti pogumno skozi skušnjave in preizkušnje življenja, saj ga po preizkušnjah čaka vstali Kristus:
                              »Naše življenje na tem romanju ne more biti brez skušnjav, ne napredek brez preizkušenj. Nihče namreč sebe ne spozna, če ni skušan, tudi ne more prejeti krone, če ni zmagal, zmagati pa ne more, če se ni bojeval; boriti se pa more samo, če ima sovražnika in preizkušnje.
                              V stiski je torej tisti, ki »kliče iz daljnega kraja«, ni pa zapuščen. Kristus je podoba nas, ki smo njegovo  telo, in Kristus nas je hotel upodobiti v svojem telesu, v katerem je umrl, vstal od mrtvih in šel v nebesa. Zato morejo tudi udje (Kristusovega telesa, torej kristjani) upati, da bodo prišli tja, kamor je šla njihova glava (Kristus). Preobrazil nas je vase tudi, ko je dopustil, da ga je satan skušal. V evangeliju piše, da je satan skušal Gospoda Jezusa. Satan je sicer skušal Kristusa, a v njem je skušal tudi tebe. Kristus je namreč privzel tvoje telo, dal pa ti je svoje življenje; vzel ti je ponižanje, dal pa svojo slavo;  vzel je tvoje skušnjave, tebi pa je podelil svojo zmago.
                    Če nas je satan skušal v Kristusu, ga v njem tudi premagujemo. Vidiš samo, da je bil Kristus skušan, ne vidiš pa, da je tudi zmagal? Tebe je v njem satan skušal, glej, v Kristusu boš tudi premagal satana. Kristus bi mogel držati satana daleč od sebe, toda če se ne bi pustil skušati, bi te ne mogel učiti zmagovati, kadar si v skušnjavi.«
.............................................................................................