SKUPINE

V primeru, da želi imeti katera izmed skupin svojo stran ali želi dopolniti podatke o skupini, sporočite to uredniku spletne strani Jakobu Hostniku na 
e-mail: addministrator.smartno@gmail.com.

ŽPS - Župnijski pastoralni svet trenutno sestavlja 19 članov. Izvoljeni člani za obdobje 2015-2020 so: g. Vinko Malovrh, duhovni pomočnik; s. Liza Nrecaj, usmiljenka; Milan Mrzel, Pungrt; Zinka Dušak, Levstikova ulica;  Alenka Škrabanja, Cerkovnik; Ani Hostnik, Pungrt; Janez Dular, Zagorica;  Jože Poglajen, Vintarjevec; Joži Hostnik, Podroje; Zdenko Rozina, Mala Kostrevnica; Ani Golob, Dvor; Jože Dobravec, Spodnja Jablanica; Majda Doblekar, Zavrstnik; Tone Cizerle, Zavrstnik; Helena Potisek, Jelša; Lenart Hostnik, Črni potok; Andrej Vidic, Podroje (Kot); Izidor Benedičič, Podroje, in župnik Janez.
Seje so enkrat mesečno - na prvi ali drugi ponedeljek v mesecu ob 19h (20h) v veroučni učilnici. Temeljno gradivo za delo so smernice plenarnega zbora. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ministranti imajo ministrantsko uro navadno enkrat mesečno - na soboto ob 9h v župnišču; datumi srečanj so predhodno oznanjeni pri nedeljskih oznanilih.
Zbori - V župniji Šmartno delujejo štirje zbori: 

- Starejši mešani zbor pod vodstvom zborovodkinje in organistke ge. Marjance Vidic - pevske vaje ima ob četrtkih ob 19.30 v zgornji veroučni učilnici; zbor poje pri nedeljskih jutranjih sv. mašah.


- Pri nedeljskih večernih sv. mašah igra na orgle ga. Minka Celestina.

Mlajši mešani zbor Cum anima vodi gdč. Manca Vidic; zbor poje enkrat do dvakrat mesečno pri nedeljski dopoldanski sv. maši in ob praznikih; na orglah ga spremljata prof. Urška Vidic in Ana Benedičič.

- Moški zbor Fantje od fare deluje pod vodstvom g. Rudija Vidica; pevske vaje imajo pevci ob torkih zvečer v veroučni učilnici; kadar je v mesecu pet nedelj, pevci pojejo pri sv. maši ob 10h na peto nedeljo v mesecu.
 
 
- Otroški zbor Žvrgolevčki vodijo ga. Tanja Grže, gdč. Ema Hostnik in ga. Tina Kastelic. Pevske vaje imajo ob petkih ob 17h v veroučni učilnici. Pri sv. mašah pojejo enkrat do dvakrat mesečno pri nedeljski dopoldanski sv. maši.
Veroučne skupine - razredi. Vseh otrok v veroučni šoli od 1. do 9. razreda je okrog 350.
Pri poučevanju verouka šmarskim duhovnikom pomagata s. Liza Nrecaj in ga. Mihaela Hauptman. 
Animatoji oratorija - Priprava na poletni oratorij za otroke poteka več mesecev v spomladanskem času. Skupina mladih animatorjev šteje nekaj čez 30 fantov in deklet, ki zadnja leta pripravljajo tudi enodnevni zimski oratorij.
Mladinska srečanja - Mladinska srečanja, ki jih vodi župnik Janez, so enkrat mesečno, običajno na soboto ob 19h (20h) v spodnji učilnici. Datumi srečanj so objavljeni v Navezi.
Birmanske skupine - vseh birmancev in birmank je letos 46 - v veroučnem letu 2015/16 so se srečevali v petih skupinah. Med veroučnim letom birmanci sodelujejo pri sv. mašah ob sobotah ob 13.30 v Domu Tisje.
Kateheze Jezusa Dobrega pastirja za predšolske otroke potekajo v mežnariji od oktobra do aprila. Vodijo jih ga. Tanja Grže, ga. Ani Hostnik in gdč. Ana Vavtar. Otroci so razdeljeni v dve skupini: prva se srečuje ob torkih ob 17. 15, druga pa ob četrtkih ob 17.15.
Dobrodelni krožek - Otroci v dveh skupinah sodelujejo v dobrodelnem krožku, ki ga vodi naša redovnica, usmiljenka s. Vlasta Tacer. Z darovi, ki jih dobijo za izdelavo velikonočnih in božičnih voščilnic ter adventnih venčkov in z drugimi akcijami, pomagajo ljudem v stiski pri nas in v misijonih.
Molitvene skupine so tri:
- Molitvena skupina na Libergi pod vodstvom gdč. Helene Potisek se dobiva v liberški cerkvi na 14 dni ob sredah ob 19h oziroma po sv. maši.
- Podrojska molitvena skupina, ki jo vodi ga. Tina Benedičič, ima srečanja v Podrojah ob ponedeljkih na 14 dni.
- Šmarska molitvena skupina moli rožni venec za duhovne poklice ob četrtkih po sv. maši  pred Najsvetejšim v (zimski) kapeli šmarske cerkve.
Svetopisemska skupina - Srečanja ima na 14 dni - ob petkih zvečer ob 20h v veroučni učilnici. Srečanja vodi g. Vinko Malovrh.
Pritrkovalci - Praznično vzdušje ustvarjata s pritrkavanjem mlajša in starejša skupina pritrkovalcev, ki jih vodi g. Andrej Hostnik. Vaje v pritrkavanju potekajo večkrat med letom po nedeljski dopoldanski sv. maši v veroučni učilnici. Občasno se udeležujejo medžupnijskih srečanj pritrkovalcev. Predstavitev in več >>
Krasilke in čistilke župnijske cerkve - krasilke in čistilke so organizirane po naseljih; vseh skupin je 10; datumi njihovega krašenja in čiščenja, ki navadno poteka ob sobotah dopoldne, so določeni v celoletnem razporedu.

Ključarji in mežnarji - Za župnijsko cerkev in podružnične cerkve, za njihovo urejenost in cerkveno opremo, zvonjenje ob pogrebih in praznikih ter za sv. maše, za odpiranje in zapiranje cerkve po sv. mašah lepo skrbijo ključarji, mežnarji in mežnarice. Vseh je okrog 20. Skupno srečanje je enkrat letno, navadno v januarju.
Ključarji in mežnarji - Za župnijsko cerkev in podružnične cerkve, za njihovo urejenost in cerkveno opremo, zvonjenje ob pogrebih in praznikih ter za sv. maše, za odpiranje in zapiranje cerkve po sv. mašah lepo skrbijo ključarji, mežnarji in mežnarice. Vseh je okrog 20. Skupno srečanje je enkrat letno, navadno v januarju.
Župnijska Karitas - skupina sodelavk in sodelavcev Župnijske Karitas pod vodstvom tajnice ge. Zinke Dušak skrbi za razdeljevanje osnovnih živil iz evropskih rezerv in zalog Škofijske Karitas. Uradne ure Župnijske Karitas Šmartno so na 1. četrtek v mesecu od 16h do 17h - vhod v prostore Karitas je z dvorišča pred župniščem.
Skavti - otroci, fantje in dekleta iz šmarske župnije so vključeni v steg Litija 1. Stegovodja je Samo Škrabanja. Njihova spletna stran in dodatne podrobnosti: http://litija1.skavt.net/