ANKETA PRED MISIJONOM

Vsi prebivalci Župnije Šmartno pri Litiji (odrasli, mladi in otroci) ste lepo vabljeni k izpolnjevanju anonimne ankete, ki nam bo v veliko pomoč pri pripravi na celoletni misijon (pričetek 11. 11. 2021). Zanima nas vaše mnenje. Dobrodošli so tudi vaši predlogi k izboljšanju življenja župnije. Posredujte anketo tudi starejšim in drugim:


ŽUPNIJSKI MISIJON

Vsakemu vrhunskemu športniku je kristalno jasno, da je za dobre rezultate na tekmovanju ključnega pomena dobra priprava: vzdrževanje dobre kondicije, izpiljena tehnika, zdrava prehrana, dovolj spanja idr. Tudi občudovanja vreden nastop vrhunskega glasbenika se ne zgodi z danes na jutri. Pred njim so leta in leta priprav, vaj in vloženega truda.

Prav tako je za naš župnijski misijon ključnega pomena priprava. Slabo leto, ki nas loči od pričetka misijona, ni zgolj čas odštevanja mesecev in dnevov. To naj bo posvečen čas, čas milosti (gr. καιρός = čas, v katerem deluje Gospod). V tem času nas bo še naprej spremljalo geslo letošnjega pastoralnega leta v naši župniji: Evharistija je sonce mojega življenja (bl. Alojzij Grozde). Poglobljeno obhajanje sv. maše ter osebna in družinska molitev naj bodo jedro priprav na misijon. V pomoč naj vam bosta dve obliki molitve, ki se nahajata v zgibankah, ki ste jih prejeli decembra (poslali smo jih vsem gospodinjstvom župnije).

V tem letu bomo obhajali tudi dve pomembni obletnici. Avgusta bo minilo 10 let od posvetitve cerkve sv. Roka na Felič vrhu. Septembra bomo obhajali 120-letnico posvetitve župnijske cerkve sv. Martina.

Bog blagoslovi to leto in celotno našo župnijsko skupnost!

Na podlagi Navodil za obhajanje bogoslužja v času epidemije COVID-19, ki so jih dne 18. 12. 2020 izdali škofje, veljajo v Župniji Šmartno pri Litiji naslednja

 
NAVODILA ZA OBISK CERKVE IN UDELEŽBO VERNIKOV PRI SV. MAŠAH
 
1) Obisk cerkve in sv. maše je možen ob strogem upoštevanju navodil.
 
2) V župnijski cerkvi v Šmartnem se lahko nahaja pri zasebni molitvi ali bogoslužju največ 21 oseb / družin / gospodinjstev (člani istega gospodinjstva).
V cerkvi v Javorju se lahko naenkrat nahajajo 3 osebe / družine / gospodinjstva (člani istega gospodinjstva).
V kolikor je število oseb (oz. članov iste družine ali gospodinjstva) v cerkvi že doseženo, NIHČE ne sme več vstopiti v cerkev. (Duhovniki so od tega števila izvzeti.)
 
3) Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.
 
4) Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb.
 
5) Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.
 
6) Svete maše od 19. 12. 2020 v Župniji Šmartno pri Litiji potekajo po terminih, ki so zapisani v Navezi, z naslednjimi razlikami:
        a. Polnočnica v Šmartnem odpade.
        b. Mašni nameni, ki so predvideni za podružnice (ob ponedeljkih, torkih, četrtkih
in petkih ob 17.00) bodo opravljeni v župnijski cerkvi v Šmartnem na tisti dan ob 17.00. Možna je udeležba ljudstva (na tisti dan bo sv. maša v Šmartnem tudi ob 18.00).
        c. V Javorju bodo sv. maše ob nedeljah in večjih praznikih ob 8.30, kot je zapisano
v Navezi (sprememba: 24. 12. bo sv. maša ob 17.00 in ne ob 22.00).
        d. V podružničnih cerkvah je možna sv. maša tudi takoj po pogrebu ter na 7. in 30. dan zgolj za ožje družinske člane pokojnega (z upoštevanjem omejitve števila oseb v cerkvi).
        e. V Domu Tisje v Črnem Potoku do nadaljnjega ne bo sv. maš.
 
7) Za nedeljske in praznične maše v Šmartnem (tudi za na božični večer, 24. 12. ob 18.00) je NUJNO POTREBNA PREDHODNA PRIJAVA K UDELEŽBI na telefonski številki 031 721 747 (klic ali SMS). K udeležbi pri nedeljski ali praznični maši se je mogoče najprej prijaviti 6 dni prej (primer: od ponedeljka naprej je možna prijava za udeležbo pri nedeljski maši). Za delavniške maše to ni potrebno.
Prijave za udeležbo pri mašah v Javorju zbira ga. Justina Berčon (041 993 709).
 
8) Spovedovanje poteka v zimski kapeli pred in po sv. mašah (ko je prižgana svečka in so vrata odprta, je spovednik na voljo). Za drug termin spovedi se lahko dogovorite preko telefona.
 
9) Po predhodnem dogovoru je možen prejem sv. obhajila in blagoslova izven sv. maše.
 
10) Prenos sv. maš iz Šmartnega bo ob nedeljah ob 10.00 na Facebook strani Župnije
Šmartno pri Litiji (ne ob 9.00). Prav tako bo neposredni prenos sv. maš celo božično devetdnevnico ob 18.00 in na večje praznike (sv. Štefan ...).
 
11) Okrepimo molitev za prenehanje epidemije in se natančno držimo navodil. Na ta način bomo pokazali odgovornost in ljubezen do bližnjega.
 

Marko M. Stegnar, župnik