POJDIMO V JERUZALEM

Kako ponosni so morali biti apostoli, ko so z Jezusom slovesno vstopali v Jeruzalem na cvetno nedeljo! Videli in slišali so navdušeno množico, ki je vzklikala Jezusu, mahala z zelenjem in dajala svoja oblačila na pot. Le Kristus je vedel, kaj ga čaka v tem mestu. Vseeno je vstopil, in sicer na osličku kot kralj miru. Ali bi si apostoli upali vstopiti z Jezusom v Jeruzalem, če bi vedeli, kaj jih tam čaka? Že takrat bi se razbežali kakor kasneje na Oljski gori.

Poglejmo postni čas, kako smo ga preživeli: ali smo znali biti z Jezusom tudi v trenutkih preizkušenj in križa? Ali smo znali osmisliti odpovedi in jim biti zvesti? Ni še konec. V velikem tednu imamo ponovno priložnost, da pokažemo Jezusu, da želimo biti z njim ves čas: od Oljske gore, preko Kalvarije in vstajenja. 

Z duhovnim pomočnikom Vinkom vsem želiva blagoslovljeno velikonočno tridnevje!

 

župnik Marko


 

Odgovor Nadškofije Ljubljana 

Vsebina el. sporočila županu: 

Spoštovani gospod župan Rajko Meserko,

v Pismu občanom vaše občine Šmartno pri Litiji z dne 26. 2. 2021 smo zasledili Vaše besede glede sodelovanja z župnijo in nadškofijo. Obžalujemo, da je prišlo do takega zapisa, ki ne odgovarja resničnim dejstvom.

V ponedeljek, 22. 2. 2021, nam je gospod župnik Marko Mohor Stegnar po elektronski pošti sporočil pričakovanje občine Šmartno pri Litiji za odkup župnijske zemlje za potrebe gradnje vrtca. V dopisu je navedel soglasje Župnijskega gospodarskega sveta, ki je bilo izraženo na seji v petek, 19. 2. 2021, da se parcela proda občini za vrtec. V prilogi je poslal tudi grob osnutek pogodbe za prodajo, ki jo je prejel od občine. Ta osnutek pogodbe vsekakor ni bil primeren za obravnavo in potrditev, saj je v njej manjkalo zelo veliko podatkov v členih 1, 2, 4, 5, 6 in 8. Poleg tega v čl. 5 ni jasno povedano glede izvedbe plačila, saj cena za zemljišče ni bila usklajena med občino in župnijo (priloženo je bilo le cenitveno poročilo ene strani – občine), ter v čl. 8 zapisan pogoj glede datuma podpisa pogodbe, saj bi moralo biti to izvršeno v istem dnevu (23. 2. 2021) in v naslednjem dnevu bi morala župnija že oddati davčno napoved za odmero davka ter plačati davek za transakcijo, ki je še ni bilo. Pogovarjali pa ste se, da bo občina plačala davek.

Takega osnutka pogodbe, v katerem manjkajo bistveni podatki, na katere se pogodba nanaša, žal ni mogoče resno obravnavati, sploh pa ni mogoče potrditi. Zlasti pa je žalostno in zaskrbljujoče, da tako nedodelan osnutek pošiljate v pregled, hkrati pa pričakujete potrditev in izsiljujete podpis praktično bianco pogodbe v roku enega dneva ter izpolnitev obveznosti župnije v parih dneh, medtem ko so določbe glede izpolnitve s strani občine kot kupca popolnoma nedorečene.

Še predenj pa ste na župnijo poslali pisno vlogo glede nakupa zemljišča (22. 2. 2021) – elektronske pošte z dne 6. 12. 2020 z Vašega gmail naslova s povzetkom pogovora župnik ni mogel smatrati kot uradno vlogo –, ste napisali gospodu nadškofu elektronsko pošto v petek, 19. 2. 2021, s prošnjo za sestanek. V ponedeljek, 22. 2. 2021, Vam je nadškofijski tajnik pojasnil, da gospodarske zadeve župnij na nadškofiji rešujemo po ustaljenih protokolih – po prejemu vloge z župnije zadevo obravnava pristojna komisija – in Vam zagotovil, da bo zadeva obravnavana hitro.

Že samo ta dejstva pokažejo na zelo neurejen pristop do odkupa župnijskega zemljišča in zamujanje vseh rokov za možno korektno obravnavo vloge. Tako kot ste sami zapisali, da je občina zavezana določenim postopkom, smo tudi v župniji in na nadškofiji zavezani postopkom, saj gre za prodajo velike parcele in veliko transakcijo.

Pričakujemo, da boste v Pismu občanom zadevo predstavili korektno in zapisali tudi ta dejstva, da občani ne bodo imeli napačne informacije o dogovorih in sodelovanju med občinsko upravo in župnijo. Ta odgovor bomo posredovali tudi gospodu župniku, da ga bo lahko objavil v župnijskem glasilu.

 

S spoštovanjem,

msgr. dr. Franc Šuštar, generalni vikar


POJASNILO

Župnija Šmartno pri Litiji zelo podpira gradnjo vrtca v Šmartnem od samega začetka. Pri upravljanju s cerkvenim premoženjem mora župnija spoštovati cerkvene predpise, ki določajo, da je pri takšnih postopkih za začetek pogajanj potrebno predhodno soglasje Nadškofije Ljubljana. Župnija je kljub večkratnim opozorilom naslovljenih na občino, prvi uradni dopis s strani občine glede gradnje vrtca pri šoli prejela šele v ponedeljek, 22. februarja 2021, ob 12.08. Župnija je na Nadškofijo Ljubljana oddala vlogo v zvezi s parcelo za vrtec v manj kot pol ure (22. februar 2021 ob 12.35). Takoj za oddajo vloge sem osebno po telefonu prosil pristojne na Nadškofiji Ljubljana za prednostno obravnavanje. Vsebina nekaterih e-sporočil v zvezi z vrtcem, ki trenutno krožijo po spletu, predstavlja neresničen in sovražni govor proti Cerkvi in kristjanom. Prav tako navedba, da sta si župnija in nadškofija premislili glede zemljišča, ni resnična. Župnija namreč sploh še ni prejela odgovora s strani Nadškofije Ljubljana, ki je vlogo prejela šele v tem tednu. 

Naj postni čas, v katerem se nahajamo, stopi led v srcih in nas ogreje v sodelovanju za skupno dobro!

Marko M. Stegnar, župnik

ANKETA PRED MISIJONOM

Vsi prebivalci Župnije Šmartno pri Litiji (odrasli, mladi in otroci) ste lepo vabljeni k izpolnjevanju anonimne ankete, ki nam bo v veliko pomoč pri pripravi na celoletni misijon (pričetek 11. 11. 2021). Zanima nas vaše mnenje. Dobrodošli so tudi vaši predlogi k izboljšanju življenja župnije. Posredujte anketo tudi starejšim in drugim:


ŽUPNIJSKI MISIJON

Vsakemu vrhunskemu športniku je kristalno jasno, da je za dobre rezultate na tekmovanju ključnega pomena dobra priprava: vzdrževanje dobre kondicije, izpiljena tehnika, zdrava prehrana, dovolj spanja idr. Tudi občudovanja vreden nastop vrhunskega glasbenika se ne zgodi z danes na jutri. Pred njim so leta in leta priprav, vaj in vloženega truda.

Prav tako je za naš župnijski misijon ključnega pomena priprava. Slabo leto, ki nas loči od pričetka misijona, ni zgolj čas odštevanja mesecev in dnevov. To naj bo posvečen čas, čas milosti (gr. καιρός = čas, v katerem deluje Gospod). V tem času nas bo še naprej spremljalo geslo letošnjega pastoralnega leta v naši župniji: Evharistija je sonce mojega življenja (bl. Alojzij Grozde). Poglobljeno obhajanje sv. maše ter osebna in družinska molitev naj bodo jedro priprav na misijon. V pomoč naj vam bosta dve obliki molitve, ki se nahajata v zgibankah, ki ste jih prejeli decembra (poslali smo jih vsem gospodinjstvom župnije).

V tem letu bomo obhajali tudi dve pomembni obletnici. Avgusta bo minilo 10 let od posvetitve cerkve sv. Roka na Felič vrhu. Septembra bomo obhajali 120-letnico posvetitve župnijske cerkve sv. Martina.

Bog blagoslovi to leto in celotno našo župnijsko skupnost!


                                            

Na podlagi Navodil za obhajanje bogoslužja v času epidemije COVID-19, ki so jih dne 18. 12. 2020 izdali škofje, veljajo v Župniji Šmartno pri Litiji naslednja

 
NAVODILA ZA OBISK CERKVE IN UDELEŽBO VERNIKOV PRI SV. MAŠAH
 
1) Obisk cerkve in sv. maše je možen ob strogem upoštevanju navodil.
 
2) V župnijski cerkvi v Šmartnem se lahko nahaja pri zasebni molitvi ali bogoslužju največ 21 oseb / družin / gospodinjstev (člani istega gospodinjstva).
V cerkvi v Javorju se lahko naenkrat nahajajo 3 osebe / družine / gospodinjstva (člani istega gospodinjstva).
V kolikor je število oseb (oz. članov iste družine ali gospodinjstva) v cerkvi že doseženo, NIHČE ne sme več vstopiti v cerkev. (Duhovniki so od tega števila izvzeti.)
 
3) Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.
 
4) Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb.
 
5) Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.
 
6) Svete maše od 19. 12. 2020 v Župniji Šmartno pri Litiji potekajo po terminih, ki so zapisani v Navezi, z naslednjimi razlikami:
        a. Polnočnica v Šmartnem odpade.
        b. Mašni nameni, ki so predvideni za podružnice (ob ponedeljkih, torkih, četrtkih
in petkih ob 17.00) bodo opravljeni v župnijski cerkvi v Šmartnem na tisti dan ob 17.00. Možna je udeležba ljudstva (na tisti dan bo sv. maša v Šmartnem tudi ob 18.00).
        c. V Javorju bodo sv. maše ob nedeljah in večjih praznikih ob 8.30, kot je zapisano
v Navezi (sprememba: 24. 12. bo sv. maša ob 17.00 in ne ob 22.00).
        d. V podružničnih cerkvah je možna sv. maša tudi takoj po pogrebu ter na 7. in 30. dan zgolj za ožje družinske člane pokojnega (z upoštevanjem omejitve števila oseb v cerkvi).
        e. V Domu Tisje v Črnem Potoku do nadaljnjega ne bo sv. maš.
 
7) Za nedeljske in praznične maše v Šmartnem (tudi za na božični večer, 24. 12. ob 18.00) je NUJNO POTREBNA PREDHODNA PRIJAVA K UDELEŽBI na telefonski številki 031 721 747 (klic ali SMS). K udeležbi pri nedeljski ali praznični maši se je mogoče najprej prijaviti 6 dni prej (primer: od ponedeljka naprej je možna prijava za udeležbo pri nedeljski maši). Za delavniške maše to ni potrebno.
Prijave za udeležbo pri mašah v Javorju zbira ga. Justina Berčon (041 993 709).
 
8) Spovedovanje poteka v zimski kapeli pred in po sv. mašah (ko je prižgana svečka in so vrata odprta, je spovednik na voljo). Za drug termin spovedi se lahko dogovorite preko telefona.
 
9) Po predhodnem dogovoru je možen prejem sv. obhajila in blagoslova izven sv. maše.
 
10) Prenos sv. maš iz Šmartnega bo ob nedeljah ob 10.00 na Facebook strani Župnije
Šmartno pri Litiji (ne ob 9.00). Prav tako bo neposredni prenos sv. maš celo božično devetdnevnico ob 18.00 in na večje praznike (sv. Štefan ...).
 
11) Okrepimo molitev za prenehanje epidemije in se natančno držimo navodil. Na ta način bomo pokazali odgovornost in ljubezen do bližnjega.
 

Marko M. Stegnar, župnik