NOVA PODOBA ŽUPNIJE ŠMARTNO PRI LITIJI


Pred vami je nova številka Naveze in kot vidite, ima novo zunanjo podobo. Novo oblikovanje tiskanih oznanil župnije Šmartno pri Litiji odraža spremembo, ki se je zgodila s 1. januarjem2020. Župnija Javorje je bila priključena župniji Šmartno pri Litiji. Na naslovnici so slike vseh cerkva. Ob zgornjem robu sta sliki cerkve Marijinega Vnebovzetja v Javorju in sv. Roka na Felič Vrhu. Ob levem robu so slike naslednjih cerkva: sv. Križa (Brezje), sv. Marije Magdalene (Gradišče), sv. Ane (Jablanica), sv. Mohorja in Fortunata (Liberga) ter sv. Petra in Pavla (Vintarjevec). V levem zgornjem kotu se nahaja slika župnijske cerkve sv. Martina, ki združuje vse podružnice: tako dosedanje (ob levem robu), kot tudi novi dve (ob zgornjem robu). Pretekli adventni čas je bil za nas bližnja priprava na to spremembo. Po poti adventa smo hodili skupaj z Devico Marijo. Njen kip, ki je romal po domovih, nas je spodbujal k molitvi in nam govoril, da smo vsi njeni otroci. V vseh cerkvah, ki jih lahko gledamo na naslovnici, se skozi leto obhajajo sv. maše. Naj nas obhajanje sv. evharistije, kakor tudi molitve po domovih, na sprehodu, v avtu in drugod povezujejo v eno župnijo in eno občestvo bratov in sester v Kristusu.


SISTEM ODDANIH MAŠ IN RAZPORED MAŠ NA PODRUŽNICAH

Od 1. januarja 2020 naprej bo v naši župniji nov režim glede mašnih namenov. »Za posamezen termin maše bo lahko navedenih več mašnih namenov. Pri tem trdno velja strogo načelo, da pri eni maši, en duhovnik mašuje po enem mašnem namenu. Namen, ki bo pri posameznem terminu za mašo naveden prvi, bo opravljen pri tej maši. Preostali nameni (kolikor jih bo), bodo oddane maše. Te mašne namene bodo opravili duhovniki, ki nimajo dovolj svojih mašnih namenov (imamo jih že v naši dekaniji ter drugod). Vsi mašni nameni, ki bodo za posamezen termin maše napisani, bodo tudi prebrani. Za vse te namene bomo pri posamezni maši posebej molili. Ne pozabimo, Jezus se je enkrat za vselej daroval za vse človeštvo; pri vsaki sveti maši se uresničuje ta Jezusova velikonočna skrivnost (Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje). Dejansko pri vsaki sv. maši molimo za prav vse pokojne in žive. Pohvalno je, da v župnijah Šmartno in Javorje številni prispevate za mašne namene. Pomembno je, da znamo biti solidarni do duhovnikov, ki nimajo dovolj mašnih namenov. Tudi nekdanji duhovni pomočnik Ciril Oražem jih potrebuje. Prav tako bo od 1. januarja naprej veljal urnik maš na podružnicah po naslednjem razporedu: ob ponedeljkih in petkih bo maša na Libergi, ob torkih v Jablanici, ob četrtkih pa bo prilagodljiv termin (na ta dan bodo lahko maše na preostalih podružnicah oz. na Libergi ali Jablanici, če bo prosto). Za dodatna pojasnila sem vam na voljo.«

URNIK VEROUKA 2019/20

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK

7.00-7.45: 
3. razred

7.00-7.45: 
6. razred

7.00-7.45: 
7. razred

12.30-13.15:
3. razred

13.35-14.20:
6. razred

13.35-14.20:
8. razred

13.35-14.20: 
7. razred

7.00-7.45: 
5. razred

7.00-7.45: 
8. razred

11.35-12.20: 1. razred 
(v OŠ Šmartno)

12.25-13.10:
1. razred 
(v OŠ Šmartno)

12.30-13.15:
5. razred

11.40-12.25: 2. b razred

12.30-13.15: 2. a razred

7.00-7.45: 
5. razred

7.00-7.45: 
9. razred

12.30-13.15: 
5. razred

12.40-13.25: 
3. razred 
(na PŠ V. Kos.)

13.35-14.20: 
9. razred

7.00-7.45: 
4. razred

11.35-12.20: 
1. razred 
(na PŠ V. Kos.)

12.40-13.25: 
2. razred
(na PŠ V. Kos.)

13.35-14.20: 
4. razred