POSLEDICE NEURJA IN POPRAVILO CERKVENIH STREH AVGUST