ČLANI NOVEGA ŽPS OB PREJEMU IMENOVANJA, manjkajo Jože Poglajen, s. Liza, Izidor Benedičič in g. Vinko Malovrh - MAJ

Foto: J. K.