Obvestila  od 20. do  26.03. 2017

§ Za krašenje cerkve je konec tedna   naprošena skupina iz Velike Kostrevnice, Lupinice in Dvora.
§ V tednu od 19. do 25.3. obhajamo teden družine. Medškofijski odbor za družino predlaga, da moški v družini v tem tednu dajete pobudo za skupno družinsko molitev in da zmolite vsak dan v tednu družine po eno desetko rožnega venca za blagoslov družin. Lepo bo tudi, da si en večer družinski člani  vzamete čas in skupaj kot družina pridete k sv. maši.
§ Ura molitve na Libergi bo v sredo, 22.3. ob 19h.
§ V petek bo v Šmartnem pred sv. mašo križev pot.
§ Srečanje svetopisemske skupine bo v petek, 24.3. ob 20h v veroučni učilnici.
§ V soboto, 25.3., na praznik Gospodovega ozna-njenja Mariji bo sv. maša v Šmartnem tudi ob 9h dop..
§ Za predšolske otroke bo prilagojen križev pot v veroučni učilnici v soboto, 25.3. ob 10h (po dopoldanski sv. maši). Otroci in starši, lepo vabljeni!
§ V soboto, 25.3. pri sv. maši ob 13.30 v Domu Tisje sodeluje birmanska skupina Neže in Eme.
§ Ob materinskem dnevu bodo otroci v Šmartnem kratek program za starše pripravili v soboto, 25.3. po večerni sv. maši v cerkvi, v Javorju pa v nedeljo, 26.3. po jutranji sv. maši v gasilskem domu.
§ Molitev križevega pota bo prihodnjo nedeljo  (26.3.) popoldne ob 14.30 v Jablanici in pred večerno sv. mašo v župnijski cerkvi v Šmartnem.

Obvestila od  27.3. do  02.4. 2017

§ Za krašenje in čiščenje cerkve je konec tedna  naprošena skupina iz Spodnje in Zgornje Jablanice in Jablaniškega potoka. Javorsko cerkev v aprilu  krasijo in čistijo Vodice in Cerjakovi.
§ V naslednjih dneh in tednih bodo delavniške sv. maše v Šmartnem ob 19h, na podružnicah pa ob 18h.
§ Pred petkovo večerno sv. mašo bo v Šmartnem  molitev križevega pota in prilika za sv. spoved.
§ V soboto, 01.4. pri sv. maši ob 13.30 v Domu Tisje sodeluje Tadejeva birmanska skupina.
§ V soboto, 01.4. bodo pred večerno sv. mašo v cerkvi litanije v čast Materi Božji in blagoslov z Najsvetejšim.
§ V Javorju bo srečanje župnijskih sodelavcev v nedeljo, 02.4. po jutranji sv. maši.
§ Vaši prostovoljni darovi za oljke bodo namenjeni Marijinemu delu, ki bo oljčne vejice priskrbelo.
§ Križev pot, ki ga pripravljajo župnije dekanije Litija, bo prihodnjo nedeljo  (2.4.) popoldne ob 15h na Primskovem; pobožnost križevega pota bo tudi pred večerno sv. mašo v Šmartnem.

Obvestila od  03. do  09.4. 2017

§ Za krašenje in čiščenje cerkve je konec tedna naprošena skupina iz Male Kostrevnice in Slatne.
§ Aprilska seja ŽPS bo v ponedeljek, 03.4. ob 20h v veroučni učilnici.
§ Ura molitve na Libergi bo v sredo, 05.4.  po sv. maši.
§ V četrtek, 06.4. bomo duhovniki obiskali bolnike in onemogle v javorski župniji.
§ Celodnevno spovedovanje ob radijskem misijonu bo v šmarski cerkvi v petek, 7.4.. Začelo se bo ob 7h zjutraj in končalo ob 19h. Kdaj kdo od (dekanijskih) duhovnikov spoveduje, je napisano na 5. strani.
§ V petek, 07.4. duhovniki obiskujemo bolnike v šmarski župniji. Pred večerno sv. mašo bo  v šmarski cerkvi molitev križevega pota.
§ Srečanje svetopisemske skupine bo v petek, 07.4. ob 20h v veroučni učilnici.
§ Ministrantska ura bo v soboto, 08.4. ob 9h  v učilnici.
§ V soboto, 08.4. pri sv. maši ob 13.30 v Domu Tisje sodeluje birmanska skupina s. Vlaste.
§ Spovedovanje za mladino bo v soboto, 8.4. ob 20h v šmarski cerkvi. Mladi, lepo vabljeni k sv. spovedi!
§ Za slovesni blagoslov zelenja (oljčnih vejic, butaric) na cvetno nedeljo, 09.04. se ob 9.45 zberete pred cerkvijo pri mežnariji. (Po tej sv. maši prosim za pomoč pri čiščenju cerkve).
§ Na cvetno nedeljo, 09.4. se bo spovedovanje v šmarski cerkvi začelo ob 18h. Najprej bo skupna priprava na sv. spoved.

Obvestila od  10. DO  16.4. 2017

§ Za krašenje in čiščenje cerkve konec tedna je  naprošena skupina  iz Šmartna (novo naselje) in Cerkovnika.
§ V velikem tednu otroci nimajo verouka, zato  naj pridejo na veliki četrtek, veliki petek in veliko soboto zvečer k obredom svetega tridnevja.
§ Duhovniki bomo v ponedeljek in torek na voljo  bolnikom za prejem sv. zakramentov na domu.  Prosimo, sporočite, koga naj še obiščemo.
§ Sveto tridnevje (veliki četrtek, veliki petek in velika sobota) so za veliko nočjo kristjanu najpomembnejši dnevi cerkvenega leta. Večerno bogoslužje (obredi) se bo vse tri dni v Šmartnem začelo ob 19h (v Javorju ob 17h).
§ Veliki četrtek. Dopoldne ob 9h bo slovesna škofova sv. maša v ljubljanski stolnici, kjer bodo blagoslovljena sv. olja. Ministrantska vaja bo ob 18h v zakristiji. K sv. maši vabljeni vsi otroci, obvezno pa birmanci in prvoobhajanci, ki ta večer dobijo blagoslovljeni kruh. Otroci, k sv. maši prinesite, prosim, liste z vpisanimi dobrimi deli, ki ste jih naredili v tem postnem času.
§ Veliki petek – spomin Jezusove smrti na križu. Ta dan je strogi post. Križev pot bo ob 15h v cerkvi. Ministrantska vaja bo ob 17.30. Otroci in odrasli, lepo vabljeni k najstarejšim krščanskim obredom!
§ Velika sobota je dan spomina na Jezusovo počivanje v grobu. Bogoslužno opravilo se začenja z blagoslovom  ognja ob 6.30 v obeh župnijah. V šmarski cerkvi je cel dan izpostavljeno Najsvetejše pri božjem grobu. Otroci  od 1. do 5. razreda naj pridejo v cerkev k božjemu grobu ob 10.30, višji razredi ob 11.30. Čez dan bodo blagoslovi velikonočnih jedil, kot piše v Navezi.
Z obiskom Najsvetejšega in božjega groba  pokažemo hvaležnost Jezusu za njegovo smrt za nas na križu. Ministrantska vaja bo ob 17.30. Vigilija – večerno bogoslužje velike sobote je nekaj posebnega: pomenljivo je slavje luči s hvalnico velikonočni sveči, bogata in močna je tudi Božja beseda (predvidenih je kar 8 beril). 
K slovesnemu bogoslužju velike sobote ob 19h prinesite sveče in zaščitni papir za  »slavje luči«.
§ Velika noč je največji krščanski praznik. Praznik veselja ob Kristusovi zmagi nad smrtjo in grehom. Sv. maše bodo po nedeljskem redu. Jutranja sv. maša se začne ob 7h s trikratno alelujo pri odprtem božjem grobu, ki ji sledi vstajenjska procesija okrog cerkve. Pri sv. mašah je darovanje za cerkev.  Na veliko noč se bo slovesna sv. maša v Javorju začela ob 7h zjutraj z vstajenjsko procesijo. Darovanje pri sv. maši bo za kritje dolga ob obnovi strehe javorskega župnišča.
"IZ GLOBOČINE TE KLIČEM GOSPOD"
Obvestila o pogrebih


POMEMBNEJŠI  DOGODKI  V  LETU  2017

17.-19. februar - duhovna obnova za birmance na
                    Prežganju – 1. skupina
1. marec – pepelnica, začetek postnega časa
6.- 10. marec – tečaj za zaročence v Šmartnem
17.-19. marec – duhovna obnova za birmance na
                    Prežganju – 2. skupina
18. marec – poldnevno češčenje v Javorju
2. april – srečanje sodelavcev v Javorju po sv. maši
7. april - celodnevno spovedovanje v Šmartnem
16. april – velika noč
22. april – izlet za krasilke/čistilce iz obeh župnij
2. maj – romanje na Zaplaz (sv. maša ob 10h)
7. maj – sv. maša z gasilci ob 10h v Šmartnem in
                gorska maša v  Preski ob 15h
21. maj – nedelja zakonskih jubilejev v Šmartnem
28. maj – 1. sv. obhajilo v Šmartnem ob 10h
15. junij – Sv. Rešnje  Telo in Kri - telovska procesija
17. junij - romanje na avstrijsko Koroško
2. julij - žegnanje v Vintarjevcu
3.-7. julij – poletni oratorij za otroke v Šmartnem
16. julij – žegnanje na Libergi
23. julij – žegnanje v Gradišču
30. julij – žegnanje v Jablanici 
15. avgust – žegnanje v Javorju
20. avgust – žegnanje na Felič Vrhu
10. (!) september – žegnanje v Brezju
17. september – sv. birma v Šmartnem
8. oktober – malo žegnanje na Libergi
11. november – celodnevno češčenje v Šmartnem
12. november – župnijsko žegnanje v Šmartnem..............................................................................................