Obvestila  od 15. do  21.05. 2017

§ Za krašenje in čiščenje cerkve je konec tedna naprošena skupina  iz  Gradiških Laz.
§ Predhodno srečanje za zakonce jubilante bo v  Šmartnem v ponedeljek, 15.5. po večerni maši v veroučnih prostorih. Velika večina jubilantov je, tako upam, dobila pisno vabilo na skupno praznovanje: če je še kakšen par, ki smo ga morda spregledali in ni dobil vabila, je prav tako dobrodošel, da se nam pridruži tako  na ponedeljkovem srečanju kot na skupnem nedeljskem praznovanju – le sporoči naj to čim prej v župnišče.
§ Ura molitve na Libergi bo v sredo, 17.5. po sv. maši.
§ Letošnji zakonci-jubilanti boste imeli priložnost za sv. spoved v petek, 19.5. od 17h do 19h v šmarski cerkvi.  Lepo vabljeni tudi javorski jubilanti ter člani družin jubilantov!
§ Srečanje svetopisemske skupine bo v petek, 19.5. ob 20h v veroučni učilnici.
§ V soboto, 20.5. pri sv. maši ob 13.30 v Domu Tisje sodeluje birmanska skupina Neže in Eme.
§ Slovesna zahvalna sv. maša z zakonci jubilanti bo v nedeljo, 21.5. ob 10h v šmarski cerkvi.


Obvestila od  22. do  28.5. 2017

§ Za krašenje cerkve konec tedna poskrbijo starši prvoobhajancev, za čiščenje pa je naprošena skupina iz Ustja, Zagorice in Jezov.
§ Manjše število otrok še ni prineslo nazaj veroučnih spričeval – prosimo, da doma starši preverite, ali so bila  spričevala oddana v župnišče. Če še ne, naj jih otroci v tem tednu prinesejo k verouku. S tem boste omogočili, da bo duhovnik ali katehet lahko  vanje pravočasno vpisal otroku letošnje veroučne ocene.
§ Prilika za sv. spoved za starše prvoobhajancev bo v sredo, 24.5. od 17h do 18.30.
§ Glavna vaja s prvoobhajanci za nedeljsko slovesnost bo v petek, 26.5. ob 17h. Prvoobhajanci se za začetek vaje zberejo  pred župniščem.
§ V soboto, 27.5. pri sv. maši ob 13.30 v Domu Tisje sodeluje birmanska skupina s. Lize.
§ K 1. sv. obhajilu bo v nedeljo, 28.5. pri sv. maši ob 10h pristopilo 37 otrok 3. razreda (od tega sta dva iz župnije Javorje in še štirje iz drugih sosednjih župnij).
§ Letos obhajamo 100-letnico Marijinih prikazovanj v Fatimi. Na predlog slovenskega Odbora za posvetitev Mariji so škofje za vsako dekanijo blagoslovili en manjši (30 cm) kip fatimske Marije, ki od  13. maja do 13. oktobra po župnijah roma od družine do družine in vabi k molitvi. V šmarski župniji bomo Marijin kip imeli od ponedeljka, 5. junija do nedelje, 25. junija. Vabim družine, da za dan ali dva sprejmete Marijo k sebi domov – molitev ob Mariji lahko poljubno oblikujete; če pa hočete, lahko uporabite tudi kipu priloženo brošurico z molitvami in pesmimi. Vse, ki nameravate biti gostitelji Marijinega kip, prosim, da vpišete svoje ime in priimek in datum na posebni list – razpored gostiteljev v mežnariji.


Obvestila od  29.5. do  04.6. 2017

§ Za krašenje in čiščenje cerkve je konec tedna naprošena skupina iz Cerovice, Selška, Jablaniških Laz in Bukovice. Javorsko cerkev v juniju  krasi  Javorje 2/2.
§ Ura molitve na Libergi bo v sredo, 31.5. ob 19h.
§ Od 1. junija naprej bodo večerne sv. maše na podružnicah ob 20h.
§ V četrtek, 01.6. bomo duhovniki obiskali bolnike in onemogle v javorski župniji.
§ V petek, 02.6. duhovniki obiskujemo bolnike v šmarski župniji. Pred večerno sv. mašo bodo litanije v čast Srcu Jezusovemu  in priložnost za sv. spoved.
§ Predhodno srečanje z javorskimi zakonci jubilanti bo v petek, 02.6. ob 18.30 pred javorsko cerkvijo.
§ Srečanje svetopisemske skupine bo v petek, 02.6. ob 20h v veroučni učilnici.
§ Ministrantska ura bo v soboto, 03.6. ob 9h. Dobimo se pred župniščem.
§ V soboto, 03.6. pri sv. maši ob 13.30 v Domu Tisje sodeluje Tadejeva birmanska skupina.
§ Priprava za starše in botre na nedeljski krst otrok bo v soboto, 03.6. ob 17h v župnišču.
§ Zahvalna sv. maša z zakonci jubilanti v Javorju bo v nedeljo, 04.6. ob 8h zjutraj.
§ Piknik otroškega cerkvenega zbora in ministrantov in ministrantk ter njihovih družin  iz obeh župnij bo v nedeljo, 04.6. od 12.30 dalje v ŠRC Reka (pri Pustovem mlinu).
§ Vabljeni ste, da se čim prej prijavite v župnišču za romanje na Koroško.


Obvestila od  05. DO  11.6. 2017

§ Za krašenje in čiščenje cerkve konec tedna je  naprošena skupina  iz Spodnje in Zgornje Jablanice ter Jablaniškega potoka.
§ Kip fatimske Marije bo v ponedeljek, 5.6., na praznik Marije, Matere Cerkve, po večerni sv. maši v Šmartnem sprejela prva od družin, ki ste se prijavile kot gostiteljice. Kip Marije se načeloma vrača naslednjega dne pred večerno sv. mašo v župnijsko cerkev na podstavek ob oltarju, kjer ga po sv. maši prevzame naslednji gostitelj.  
§ Junijska seja ŽPS bo v ponedeljek, 05.6. ob 20h v veroučni učilnici.
§   Drugo preverjanje znanja (obrazci na zadnjih dveh straneh učbenika Pridi, Sveti Duh) za letošnje birmance v spremstvu staršev bo v torek, 6.6. (birmanci s priimki na prvo črko od A do K), in v petek, 09.6. (ostali birmanci) v župnijski pisarni, oba dneva od 15h do 17h.
§ V soboto, 10.6. pri sv. maši ob 13.30 v Domu Tisje sodeluje birmanska skupina s. Vlaste.
§ V nedeljo, 11.6. s s sv. mašo ob 10h zaključujemo tekoče veroučno leto. Tedaj bo tudi podelitev Slomškovega bralnega priznanja tistim otrokom, ki so v tem letu prebrali vsaj tri knjige s posebnega seznama in je to preveril kdo od katehetov.
"IZ GLOBOČINE TE KLIČEM GOSPOD"
Obvestila o pogrebih


POMEMBNEJŠI  DOGODKI  V  LETU  2017

17.-19. februar - duhovna obnova za birmance na
                    Prežganju – 1. skupina
1. marec – pepelnica, začetek postnega časa
6.- 10. marec – tečaj za zaročence v Šmartnem
17.-19. marec – duhovna obnova za birmance na
                    Prežganju – 2. skupina
18. marec – poldnevno češčenje v Javorju
2. april – srečanje sodelavcev v Javorju po sv. maši
7. april - celodnevno spovedovanje v Šmartnem
16. april – velika noč
22. april – izlet za krasilke/čistilce iz obeh župnij
2. maj – romanje na Zaplaz (sv. maša ob 10h)
7. maj – sv. maša z gasilci ob 10h v Šmartnem in
                gorska maša v  Preski ob 15h
21. maj – nedelja zakonskih jubilejev v Šmartnem
28. maj – 1. sv. obhajilo v Šmartnem ob 10h
15. junij – Sv. Rešnje  Telo in Kri - telovska procesija
17. junij - romanje na avstrijsko Koroško
2. julij - žegnanje v Vintarjevcu
3.-7. julij – poletni oratorij za otroke v Šmartnem
16. julij – žegnanje na Libergi
23. julij – žegnanje v Gradišču
30. julij – žegnanje v Jablanici 
15. avgust – žegnanje v Javorju
20. avgust – žegnanje na Felič Vrhu
10. (!) september – žegnanje v Brezju
17. september – sv. birma v Šmartnem
8. oktober – malo žegnanje na Libergi
11. november – celodnevno češčenje v Šmartnem
12. november – župnijsko žegnanje v Šmartnem..............................................................................................