Obvestila  od 04. do  10.09. 2017

§ Za krašenje in čiščenje cerkve je konec tedna naprošena skupina  iz  Male Kostrevnice in Slatne.
§ Pred dogodkom ponovitve nove maše (in sv. birme) vabim k pletenju vencev za okrasitev cerkve. Kdor bi želel pri tem sodelovati, se lahko pridruži staršem birmancev, ki bodo vence pletli v ponedeljek, 05.9. od 18h dalje v prostoru Karitas, vhod iz župnijskega dvorišča, ali v Jablanici, v gasilskem domu istega dne od 17h dalje.
§ Člane in članice šmarskega ŽPS vabim na septembrsko sejo, ki bo v ponedeljek, 05.9. ob 20h v zgornji veroučni učilnici.
§ Pisno preverjanje znanja (3. del) za birmance bo v sredo, 06.9. ob 16h v veroučni učilnici. Kdor takrat ne bi mogel priti, lahko pride na pisno preverjanje znanja v soboto, 09.9. ob 9h.
§ Ura molitve na Libergi bo v sredo, 06.9. ob 19h.
§ Ministrantska vaja za nedeljsko slovesnost bo v četrtek, 07.9. ob 17h – dobimo se pred župniščem.
§ V petek, na praznik Marijinega rojstva (08.9.) bosta sv. maši v Šmartnem ob 9h dopoldne in ob 19h.  V Javorju bo sv. maša ob 18h.
§ V petek, na mali šmaren se bo pri večerni sv. maši začela birmanska devetdnevnica. Za birmance in birmanke je obvezna. Pred sv. mašo bodo rožni venec naprej molili birmanci po birmanskih skupinah. K devetdnevnici ste lepo vabljeni še starši birmancev in družinski člani ter botri, ki živite v javorski in šmarski župniji.
§ Srečanja svetopisemske skupine bodo ob petkih zvečer. Prvo bo v petek, 08.9. ob 20h v zgor. učilnici.
§ Škofijski molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah bo v soboto, 09.9. – molitveni program bo potekal od 8.30 dalje, slovesna sv. maša bo 10.30.
§ Spoved za  mladino ob začetku šolskega in veroučnega leta bo v soboto, 09.9. ob 20h v cerkvi. Spovedoval bo tudi novomašnik g. Matild Domić. Mladi, srednješolci, študentje in drugi ste lepo vabljeni k zakramentu sprave z Bogom in ljudmi!
§ Novomašnik g. Matild bo spovedoval v nedeljo, 10.9. med jutranjo sv. mašo v Šmartnem.
§ Ponovitev nove maše salezijanca g. Matilda Domića bo v šmarski cerkvi v nedeljo, 10.9. 2017 ob 10h dopoldne. Sprevod narodnih noš, ministrantov in duhovnikov bo šel ob 9.55 iz župnišča. Na koncu slovesnosti bo darovanje (ofer) za novomašnika. Po tej sv. maši bo še pogostitev za vse pred cerkvijo. Gospodinje naprošam, da spečete pecivo za pogostitev in ga v soboto prinesete v mežnarijo.
§ Zaradi ponovitve nove maše bo žegnanjska sv. maša v Brezju v nedeljo, 10.9. že ob 8.30.

Obvestila od  11. do  17.9. 2017

§ Za krašenje cerkve konec tedna poskrbijo starši birmancev, za čiščenje cerkve pa skupina iz Šmartna (novo naselje) in Cerkovnika.
§ Srečanje birmancev, staršev in botrov z birmovalcem, stiškim opatom g. Janezom Novakom bo v torek, 12.9. ob 18h v šmarski cerkvi. Birmanci bodo najprej predstavili pripravo na sv. birmo, nato bo g. opat pri birmancih preveril znanje molitev in naučene snovi. Med večerno sv. mašo bo g. opat na voljo za sv. spoved.
§ Prilika za sv. spoved za starše, sorodnike  in botre birmancev bo v sredo, 13.9. od 17h dalje v cerkvi.
§ Otroci od 5. do 15. leta starosti so vabljeni k otroškemu pevskemu zboru Žvrgolevčki. Vaje bodo imeli ob petkih od 17.30 do 18.30 v župnišču. Prvo pevsko  srečanje bo v petek, 15. septembra.
§ Obvezna vaja (generalka) za birmance za slovesnost sv. birme bo v petek, 15.9. ob 17.30 – dobimo se na župnijskem dvorišču. Na to vajo naj pridejo tudi ministranti.
§ Tradicionalno srečanje verne mladine v Stični bo v soboto, 16.9. od 9.30 dalje. Letošnji naslov: 'Velike reči mi je storil Vsemogočni'. Slovesno sv. mašo bo tam ob 14.15 vodil soboški škof dr. Peter Štumpf.  Mladi, lepo vabljeni!
§ Slovesnost sv. birme v nedeljo (17.9.) ob 10h bo vodil opat g. Janez Novak. Zakrament potrditve v veri bo prejelo 35 fantov in deklet 9. razreda. Birmanci se s svojimi botri za slovesen sprevod ob 9.45 zberejo na dvorišču pred župniščem.

Obvestila od  18. do  24.9. 2017

§ Za krašenje in čiščenje cerkve je konec tedna naprošena skupina iz Šmartna.
§ V ponedeljek, 18.9. bo v Litiji, v veroučni učilnici ob 19.30 srečanje z jezuitom p. Janezom Poljanškom  o poglobljenem duhovnem življenju (Duhovne vaje v vsakdanjem življenju).
§ Ura molitve na Libergi bo v sredo, 20.9. ob 19h.
§ Mlade, srednješolce in srednješolke vabim na mladinsko srečanje, ki bo v soboto, 23.9. ob 20h v veroučni učilnici.
§ Nabirka za Zavod sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano bo v nedeljo, 24.9. pri vseh sv. mašah.

Obvestila od  25.9. DO  01.10. 2017

§ Za krašenje in čiščenje cerkve konec tedna je  naprošena skupina iz Zavrstnika in Volčje jame. Javorsko cerkev v oktobru krasijo Debeče.
§ Ministrantska ura za dosedanje in nove ministrante bo v soboto, 30.9. ob 9h. Z ministranti se dobimo pred župniščem.
§ Pri dopoldanskih sv. mašah prihodnje nedelje (01.10.) bo darovanje (ofer) za kritje stroškov obnove slike sv. Martina na pročelju šmarske cerkve."IZ GLOBOČINE TE KLIČEM GOSPOD"
Obvestila o pogrebih


POMEMBNEJŠI  DOGODKI  V  LETU  2017

17.-19. februar - duhovna obnova za birmance na
                    Prežganju – 1. skupina
1. marec – pepelnica, začetek postnega časa
6.- 10. marec – tečaj za zaročence v Šmartnem
17.-19. marec – duhovna obnova za birmance na
                    Prežganju – 2. skupina
18. marec – poldnevno češčenje v Javorju
2. april – srečanje sodelavcev v Javorju po sv. maši
7. april - celodnevno spovedovanje v Šmartnem
16. april – velika noč
22. april – izlet za krasilke/čistilce iz obeh župnij
2. maj – romanje na Zaplaz (sv. maša ob 10h)
7. maj – sv. maša z gasilci ob 10h v Šmartnem in
                gorska maša v  Preski ob 15h
21. maj – nedelja zakonskih jubilejev v Šmartnem
28. maj – 1. sv. obhajilo v Šmartnem ob 10h
15. junij – Sv. Rešnje  Telo in Kri - telovska procesija
17. junij - romanje na avstrijsko Koroško
2. julij - žegnanje v Vintarjevcu
3.-7. julij – poletni oratorij za otroke v Šmartnem
16. julij – žegnanje na Libergi
23. julij – žegnanje v Gradišču
30. julij – žegnanje v Jablanici 
15. avgust – žegnanje v Javorju
20. avgust – žegnanje na Felič Vrhu
10. (!) september – žegnanje v Brezju
17. september – sv. birma v Šmartnem
8. oktober – malo žegnanje na Libergi
11. november – celodnevno češčenje v Šmartnem
12. november – župnijsko žegnanje v Šmartnem..............................................................................................