Obvestila  od 21. do  27.01. 2019

§ Za krašenje in čiščenje cerkve konec tedna je naprošena skupina iz Gradiških Laz.
§ Dekanijsko srečanje za člane župnijskih Karitas bo v sredo, 23.1. ob 19h v župnišču v Kresnicah.
§ Do petka, 25.1. poteka molitvena osmina za edinost med kristjani.  Naslov tedna molitve je: 'Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel' .
§ V soboto, 26.1. pri sv. maši ob 13.30 v Domu Tisje sodeluje birmanska skupina, ki jo vodita Jakob in Matija.
§ Prihodnja nedelja (27.1.) je nedelja Svetega pisma. Vabljeni ste, da v tem tednu doma na manjši list izpišite iz Sv. pisma kakšen stavek ali besede, ki vas nagovarjajo ali so vam bile v pomoč pri odločitvah – napišite tudi kje v Svetem pismu se ta stavek nahaja. Ta stavek ali misel (brez vašega imena) boste prihodnjo nedeljo prinesli v šmarsko cerkev in ga pripeli na stojalo spredaj pod prižnico. Tako se bodo še drugi lahko obogatili z izbranimi stavki Svetega pisma.
                        Otroci bodo že prej (pri verouku ali po sv. maši) dobili na listu napisanih nekaj vprašanj v zvezi s svetopisemskim naukom, zgodbami ali osebami, nekakšen kviz (pripravljen bo za dve starostni skupini: 1.- 4. razred in 5.- 8. razred). Doma ga bodo s pomočjo Svetega pisma (in staršev) rešili in odgovore – rešitve prinesli v nedeljo Svetega pisma k sveti maši (v šmarsko cerkev) v poseben nabiralnik spredaj pri oltarju. Odgovoren kviza bodo v ponedeljek, 28.1. pregledali člani bogoslužne skupine, ki bodo tudi izvedli žrebanje šestih pravilnih rešitev kviza – šest otrok bo prejelo simbolično nagrado.

Obvestila od  28.1. do 03.02. 2019

§ Za krašenje in čiščenje cerkve konec tedna je naprošena skupina z Ustja, Zagorice in Jezov. Javorsko cerkev v februarju  krasijo / čistijo  Vrata.
§ Srečanje bogoslužne skupine bo v ponedeljek, 28.1. ob 18.40 v župnišču.
§ Ura molitve na Libergi bo v sredo, 30.1. ob 18h.
§ Duhovniki bomo v četrtek, 31.1. dopoldne obiskali bolniki in onemogle v javorski župniji, v petek, 01.2., pa bolne in onemogle v šmarski župniji.
§ V petek, 01.2. ste pred večerno sv. mašo vabljeni litanijam v čast Srcu Jezusovemu z blagoslovom in k prejemu zakramenta sv. spovedi.
§ Srečanje svetopisemske skupine bo v petek, 01.2. ob 20h v spodnji učilnici.
§ Na svečnico, v soboto, 2.2. bosta v Šmartnem sv. maši ob 9h dopoldne in zvečer ob 18h; v Javorju bo sv. maša popoldne ob 5h; sv. maša bo prav tako v Domu Tisje, kot običajno ob 13.30. Blagoslov sveč, ki jih boste prinesli s seboj, bo pri vseh sv. mašah. Pred večerno sv. mašo v Šmartnem bodo tudi litanije v čast Materi Božji, kot vsako 1. soboto v mesecu.
§ V nedeljo, 3.2., na god sv. Blaža, boste pri sv. mašah lahko prejeli poseben blagoslov sv. Blaža zoper bolezni v grlu.
§ Pri dopoldanskih sv. mašah v Šmartnem nas bodo prihodnjo nedeljo, 3.2. katehisti osebno povabili k udeležbi pri nagovorih (katehezah).
§ V nedeljo, 3.2. pri sv. maši ob 10h v šmarski cerkvi sodelovanje pripravljajo otroci 4. razreda – ponedeljkova skupina.

Obvestila od 04. do  10.02. 2019

§ Za krašenje/čiščenje cerkve je konec tedna naprošena skupina s Cerovice, Selška , Bukovice in Jablaniških Laz.
§ Februarska seja ŽPS bo v ponedeljek, 04.2. ob 19h v zgornji učilnici. Člani in članice, lepo vabljeni!
§ Napovedane kateheze (verski nagovori), ki jih bosta pripravljala zakonska para iz neokatehumenske skupnosti, bodo v februarju in marcu potekale dvakrat tedensko, ob torkih in ob petkih v zgornji veroučni učilnici šmarskega župnišča. Prvi nagovor (kateheza) bo v torek, 5.2. ob 18.30 (po večerni sv. maši). Mladi in odrasli, lepo vabljeni!
§ Dekanijsko srečanje za bralce nedeljskih beril bo v soboto, 09.2. ob 19h v šmarskem župnišču, v zgornji veroučni učilnici.

Obvestila od 11. DO  17.02. 2019

§ Za krašenje in čiščenje cerkve konec tedna je  naprošena skupina iz Zgornje in Spodnje Jablanice in Jablaniškega potoka.
§ Ura molitve na Libergi bo v sredo, 13.2. po sv. maši.
§ Ministrantska ura bo v soboto, 16.2. ob 9h dopoldne v veroučni učilnici.  "IZ GLOBOČINE TE KLIČEM GOSPOD"
Obvestila o pogrebihPOMEMBNEJŠI  DOGODKI  V  LETU  2019


5. februar – začetek verskih nagovorov (katehez)
                        neokatehumenske skupnosti ob 18.30
                        v šmarski zgornji veroučni učilnici –                                  potekale bodo 2 x tedensko, ob torkih in                          petkih, 7 tednov
9. februar – dekanijsko srečanje bralcev nedeljskih
                        beril ob 19h v šmarski zgornji učilnici
03. marec – srečanje sodelavcev v Javorju po sv. maši
4.- 8. marec – tečaj za zaročence v Šmartnem
6. marec – pepelnica – začetek postnega časa
19. marec – poldnevno češčenje v Javorju
29.-31. marec – duhovna obnova za birmance
                        na Prežganju
12. april -  celodnevno spovedovanje v Šmartnem
21. april – velika noč
27. april - izlet  za krasilke in čistilke cerkva iz obeh
                         župnij  na slovensko Koroško
2. maj – romanje na Zaplaz (sv. maša bo tam ob 10h)
5. maj – sv. maša z gasilci ob 10h v Šmartnem in
          gorska maša v  Preski ob 15h
19. maj – 1. sv. obhajilo v Šmartnem ob 10h
26. maj – nedelja zakonskih jubilejev v Šmartnem
16. junij – nedelja zakonskih jubilejev v Javorju
20. junij – Sv. Rešnje  Telo in Kri - telovska procesija
30. junij - žegnanje v Vintarjevcu
1.- 5. julij – poletni oratorij za otroke v Šmartnem
14. julij – žegnanje na Libergi
21. julij – žegnanje v Gradišču
28. julij – žegnanje v Jablanici 
15. avgust – žegnanje v Javorju
18. avgust – žegnanje na Felič Vrhu
1. september – sv. maša s starejšimi  in bolnimi
                        župljani – ob 10h v Šmartnem
15. september – žegnanje v Brezju
06. (!) oktober – malo žegnanje na Libergi ob 10h
13. oktober – sv. birma v Šmartnem ob 10h
19. oktober – dekanijsko romanje
11. november – celodnevno češčenje v Šmartnem
17. november – župnijsko žegnanje v Šmartnem

..............................................................................................