Obvestila  od 30.10. do  05.11. 2017

§ Za krašenje in čiščenje cerkve je konec tedna naprošena skupina iz Cerovice, Selška, Jablaniških Laz in Bukovice. Javorsko cerkev v novembru krasi Riharjevec.
§ Na slovesni in zapovedani praznik vseh svetnikov (1.11.) bo po popoldanski sv. maši na šmarskem in javorskem pokopališču blagoslov grobov in molitev za rajne. Ob 17h bo v šmarski in javorski cerkvi molitev rožnih vencev za rajne.
§ Molitvena skupina Liberga v sredo, na praznik ob 16h  vabi v liberško cerkev k molitvi rožnih vencev in litanij v čast vsem svetnikom.
§ Rajnim je v prvih osmih dneh meseca novembra možno nameniti popolne odpustke. Pogoji: opravljena sv. spoved, prejem sv. obhajila pri sv. maši, molitev za rajne in po papeževem namenu in obisk pokopališča. 
§ Pri vseh sv. mašah na vernih duš dan boste v označene nabiralnike lahko dali svoj dar za sv. maše za verne rajne.
§ Bolnike in onemogle v javorski župniji bomo duhovniki obiskali v četrtek, 02.11. dopoldne.
§ V petek, 03.11. duhovniki obiskujemo bolnike v šmarski župniji. Pred večerno sv. mašo bo prilika za sv. spoved in litanije v čast Srcu Jezusovemu.
§ Srečanje svetopisemske skupine bo v petek, 03.11. ob 20h v veroučni učilnici.
§ Priprava staršev in botrov na nedeljski krst otrok bo v soboto, 04.11. ob 16h v župnišču.

Obvestila od  06. do  12.11. 2017

§ Za krašenje in čiščenje cerkve konec tedna je naprošena skupina iz Velike Kostrev., Lupinice in Dvora.
§ Člane in članice šmarskega ŽPS vabim na novembrsko sejo, ki bo v ponedeljek, 06.11. ob 19h v zgornji veroučni učilnici.
§ Srečanje bogoslužne skupine bo v torek, 07.11. ob 19.30 v veroučni učilnici.  
§ V soboto, 11. novembra imamo v Šmartnem  celodnevno češčenje. Razpored češčenja po naseljih je objavljen v Navezi. Svete maše bodo tri: ob 7h zjutraj, ob 10h dopoldne in večerna sv. maša ob 18h. Sklep češčenja ob 18h in večerno sv. mašo bo vodil dr. Božidar Ogrinc, novi župnik v Kresnicah.
§ V nedeljo, 12. novembra, na dan župnijskega žegnanja bo pri sv. mašah darovanje (ofer) za cerkev. Po 10. maši (12.11.) bo pred cerkvijo še blagoslov novega vina  na pobudo vinogradniškega društva Štuc.
§ Prihodnjo nedeljo (12.11.) se bodo ob 9.30 (pol ure pred 10. mašo) zunaj pred zakristijo šmarske cerkve novi birmanci (8. razred) srečali z voditelji birmanskih skupin in se dogovorili za prvo srečanje.
§ Po dopoldanskih sv. mašah na dan žegnanja (12.11.) bo pogostitev za vse pred mežnarijo. Zato naprošam gospodinje, žene in dekleta za kakšno pecivo. Prinesite ga, prosim, do sobote zvečer v mežnarijo, mladino in člane ŽPS obenem prosim za pomoč pri postrežbi.

Obvestila od  13. do  19.11. 2017

§ Za krašenje in čiščenje cerkve je konec tedna naprošena skupina iz Spodnje in Zgornje Jablanice ter Jablan. potoka.
§ Sestanek za starše otrok 2. razreda bo v torek, 14.11. ob 16.30 v zgor. učilnici, nato pa bo ob 18h tam še srečanje za starše otrok 7. razreda. Starši, lepo vabljeni!
§ Ura molitve na Libergi bo v sredo, 15.11. po sv. maši.
§ V sredo, 15.11. zvečer bomo gostili dramskega igralca Gregorja Čušina. Med nas prihaja s svojo predstavo Pešec. Z njo nas bo ob 19h  nagovoril v dvorani kulturnega doma Šmartno. Lepo vabljeni!
§ Srečanje svetopisemske skupine bo v petek, 17.11. ob 20h v veroučni učilnici.
§ Ministrantska ura bo v soboto, 18.11. ob 9h v veroučni učilnici.
§ Prihodnjo nedeljo, 19.11. pri sv. maši  ob 10h sodelujejo fantje in dekleta 7. razreda.

Obvestila od  20. DO  26.11. 2017

§ Za krašenje in čiščenje cerkve konec tedna je  naprošena skupina iz Male Kostrevnice in Slatne.
§ Srečanje za starše fantov in deklet 8. razreda (birmancev 2018) bo v ponedeljek, 20.11. ob 8h zjutraj in 18.30 v veroučni učilnici.
§ Ob godu sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe se našim pevkam in pevcem vseh zborov, njihovim voditeljem, zborovodjem in organistkam lepo zahvaljujemo za njihov prispevek k lepoti svetega bogoslužja. Želimo jim vztrajnosti pri tem opravilu.
§ Prva delavnica o molitvi za starše prvoobhajancev bo v sredo, 22.11. ob 18.30 v veroučni učilnici. Starši, lepo vabljeni!
§ Svoj dar kot pomoč miklavžu pri obdaritvi najmlajših otrok boste v nedeljo, 26.11. in v nedeljo, 03.12. lahko oddali v cerkvi zadaj v nabiralnik z napisom »dar za miklavža«.


"IZ GLOBOČINE TE KLIČEM GOSPOD"
Obvestila o pogrebih


POMEMBNEJŠI  DOGODKI  V  LETU  2017

17.-19. februar - duhovna obnova za birmance na
                    Prežganju – 1. skupina
1. marec – pepelnica, začetek postnega časa
6.- 10. marec – tečaj za zaročence v Šmartnem
17.-19. marec – duhovna obnova za birmance na
                    Prežganju – 2. skupina
18. marec – poldnevno češčenje v Javorju
2. april – srečanje sodelavcev v Javorju po sv. maši
7. april - celodnevno spovedovanje v Šmartnem
16. april – velika noč
22. april – izlet za krasilke/čistilce iz obeh župnij
2. maj – romanje na Zaplaz (sv. maša ob 10h)
7. maj – sv. maša z gasilci ob 10h v Šmartnem in
                gorska maša v  Preski ob 15h
21. maj – nedelja zakonskih jubilejev v Šmartnem
28. maj – 1. sv. obhajilo v Šmartnem ob 10h
15. junij – Sv. Rešnje  Telo in Kri - telovska procesija
17. junij - romanje na avstrijsko Koroško
2. julij - žegnanje v Vintarjevcu
3.-7. julij – poletni oratorij za otroke v Šmartnem
16. julij – žegnanje na Libergi
23. julij – žegnanje v Gradišču
30. julij – žegnanje v Jablanici 
15. avgust – žegnanje v Javorju
20. avgust – žegnanje na Felič Vrhu
10. (!) september – žegnanje v Brezju
17. september – sv. birma v Šmartnem
8. oktober – malo žegnanje na Libergi
11. november – celodnevno češčenje v Šmartnem
12. november – župnijsko žegnanje v Šmartnem..............................................................................................