Obvestila  od 01. do  07.10. 2018

§ Za krašenje in čiščenje cerkve konec tedna je naprošena skupina iz Šmartna (novo naselje) in Cerkovnika. Javorsko cerkev v oktobru krasita in čistita Gornji Vrh in Felič Vrh.
§ Oktober je mesec bolj zavzete molitve rožnega venca. Vabljeni ste, da ga radi molite doma v družini ali pred sv. mašo v župnijski cerkvi, kjer rožni venec v oktobru naprej molili člani ŽPS, ali na podružnicah, kjer bo tisti dan sv. maša. V javorski cerkvi boste rožni venec v oktobru molili ob 18h.
         Spodbuda za otroke in družine želi biti list z narisanim rožnim vencem in risbami, ki prikazujejo dogodke – skrivnosti svetlega dela rožnega venca: za vsako izmoljeno desetko otroci pobarvajo eno jagodo – kroglico na rožnem vencu. Pod risbe naj napišejo, kateri dogodek – skrivnost posamezna risba predstavlja; v novembru bodo ta podpisani list oddali pri veroučni uri.
§ Oktobrska seja ŽPS bo v ponedeljek, 01.10. ob 20h v zgornji učilnici. Člani in članice, lepo vabljeni!
§ Katehumenat, nekajmesečna priprava odraslih na prve zakramente, se bo začel v torek, 02.10. ob 20h v spodnji veroučni učilnici.
§ v četrtek, 04.10. bomo duhovniki obiskali bolnike in onemogle na domovih v javorski župniji.
§ V četrtek, 04.10. se bo v mežnariji ob 17.15 začela kateheza Dobrega pastirja za predšolske otroke od 3. do 5. leta starosti. Prijavnice za vpis otroka na katehezo starši dobite v (šmarski) cerkvi na polici z verskim tiskom.
§ V petek, 05.10. bomo duhovniki obiskali  bolnike in ostarele v šmarski župniji. Pred večerno sv. mašo ste vabljeni litanijam v čast Srcu Jezusovemu z blagoslovom in k prejemu zakramenta sv. spovedi.
§    Z oktobrom se veroučna srečanja začnejo tudi otrokom 1. razreda šmarske veroučne šole; potekala bodo v šoli ob petkih: v Šmartnem 5. in 6. šolsko uro, v Kostrevnici  prav tako 5. šolsko uro.
§ Ministrantska ura bo v soboto, 06.10. ob 9h dopoldne v veroučni učilnici. Na to srečanje so lepo vabljeni dosedanji ministranti in prav tako novi ministranti. Starše prosim, da jih podpirate pri tej službi pri svetih mašah.
§ Prihodnjo nedeljo, 07.10. bo pri dopoldanskih sv. mašah v Šmartnem darovanje (ofer) za kritje stroškov obnove stopnic pred cerkvijo.

Obvestila od  08. do  14.10. 2018

§ Za krašenje in čiščenje cerkve konec tedna je naprošena skupina iz Šmartna.
§    Od ponedeljka, 08.10. naprej bodo v jesenskem in zimskem času večerne sv. maši v župnijski cerkvi ob 18h, na podružnicah pa ob 17h.
§    Ura molitve na Libergi bo v sredo, 10.10. ob 19h.
§ Radio Ognjišče pripravlja festival sodobne krščanske glasbe s slavljenjem, Ritem srca. Koncert bo v telovadnici Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani v četrtek, 11.10. ob 19.30. Mladi in odrasli, lepo vabljeni na festival krščanske glasbe!
§ Srečanje svetopisemske skupine bo v petek, 12.10. ob 20h v spodnji učilnici.
§ Dekanijsko srečanje starejših župnijskih pevskih zborov bo v soboto, 13.10. v župnijski cerkvi v Litiji. Skupna pevska vaja se bo začela ob 17.30. Zbori bodo nato sodelovali s petjem pri sv. maši ob 19h. Sledilo bo družabno srečanje  s pogostitvijo.
§ Prihodnjo nedeljo, 14.10. bo sv. maša tudi na Libergi ob 10h dopoldne – malo žegnanje. 

Obvestila od 15. do  21.10. 2018

§ Za krašenje in čiščenje cerkve je konec tedna naprošena skupina iz Zavrstnika in Volčje jame.
§ Vabimo, da se otroci vključijo v Slomškovo bralno priznanje: v teku veroučnega leta morajo za pridobitev priznanja prebrati tri  priporočene knjige. 
§ V Javorju bo srečanje ŽPS v župnišču v torek, 16.10. ob 18.30 (po sv. maši, ki bo ob 18h v cerkvi).
§ Srečanje za starše otrok 3. razreda bo v sredo, 17.10. ob 8h zjutraj in ob 18.30 v veroučni učilnici. Starši, lepo vabljeni na srečanje!
§ Nabirka pri sv. mašah na misijonsko nedeljo, 21.10. bo oddana Misijonskemu središču v Ljubljani – za naše misijonarje in misijonarke po svetu.

Obvestila od 22. DO  28.10. 2018

§ Za krašenje cerkve konec tedna poskrbijo starši birmancev, za čiščenje pa je  naprošena skupina iz Podroj, Vintarjevca in Črnega Potoka.
§ Srečanje za starše otrok 5. razreda bo v torek, 23.10. ob 8h zjutraj in ob 18.30 v veroučni učilnici. Starši, lepo vabljeni na srečanje!
§    Ura molitve na Libergi bo v sredo, 24.10. ob 19h.
§ Srečanje svetopisemske skupine bo v petek, 26.10. ob 20h v spodnji učilnici.

V noči s sobote, 27.10. na nedeljo, 28.10. preidemo  na sončni čas – kazalce na urah damo eno uro nazaj.
"IZ GLOBOČINE TE KLIČEM GOSPOD"
Obvestila o pogrebihPOMEMBNEJŠI  DOGODKI  V  LETU  2018

14. februar - pepelnica, začetek postnega časa
24. februar – zimski oratorijski dan v Šmartnem
5.- 9. marec – tečaj za zaročence v Šmartnem
9.-11. marec – duhovna obnova za birmance
                        na Prežganju
17. marec – svetopisemski maraton v šmarski cerkvi
                    od 15h do 21h
19. marec – poldnevno češčenje v Javorju
23. marec -  celodnevno spovedovanje v Šmartnem
1. april – velika noč
7. april - izlet  za krasilke  obeh  župnij  na svete Višarje
15. april – srečanje sodelavcev v Javorju po sv. maši
2. maj – romanje na Zaplaz (sv. maša ob 10h)
6. maj – sv. maša z gasilci ob 10h v Šmartnem in
              gorska maša v  Preski ob 15h
13. maj – nedelja zakonskih jubilejev v Javorju
20. maj – 1. sv. obhajilo v Šmartnem ob 10h
27. maj – nedelja zakonskih jubilejev v Šmartnem
31. maj – Sv. Rešnje  Telo in Kri - telovska procesija
17. junij – župnijsko romanje na Trsat
1. julij - žegnanje v Vintarjevcu
2.-6. julij – poletni oratorij za otroke v Šmartnem
8. julij – biserna maša (60 let) g. Cirila Oražma - ob 10h
15. julij – žegnanje na Libergi
22. julij – žegnanje v Gradišču
29. julij – žegnanje v Jablanici 
15. avgust – žegnanje v Javorju
19. avgust – žegnanje na Felič Vrhu
26. avgust – romanje na  Ptujsko goro z Javorjani
2. september – sv. maša s starejšimi  in bolnimi
                         župljani – ob 10h v Šmartnem
16. september – žegnanje v Brezju
30. september – sv. birma v Šmartnem ob 10h
14. oktober – malo žegnanje na Libergi
10. november – celodnevno češčenje v Šmartnem
11. november – župnijsko žegnanje v Šmartnem

..............................................................................................