Obvestila  od 10. do  16.07. 2017

§ Za krašenje in čiščenje cerkve je konec tedna naprošena skupina  iz  Zavrstnika in Volčje jame.
§ Ura molitve na Libergi bo v sredo, 12.7. po sv. maši.
§ Žegnanjska sv. maša na Libergi bo v nedeljo, 16.7. ob 10h dopoldne.
§ Hvala Emi Hostnik in mladim animatorjem za vodenje in aktivno sodelovanje pri izvedbi poletnega oratorija. Hvala tudi staršem, sponzorjem in drugim, ki ste pomagali k lepšemu in boljšemu poteku enotedenskega počitniškega programa za otroke.

Obvestila od  17. do  23.7. 2017

§ Za krašenje in čiščenje cerkve konec tedna je na vrsti skupina s Podroj, Vintarjevca in Črnega potoka.
§   V poletnem gledališču na Studencu pri Dobu pri Domžalah bodo v petek, 21.7. začeli z uprizarjanjem Finžgarjeve igre Divji lovec – predstave bodo ob 21h.
§   Žegnanjska sv. maša v Gradišču bo v nedeljo, 23.7. ob 10h dopoldne.

Obvestila od  24. do  30.7. 2017

§ Za krašenje in čiščenje cerkve je konec tedna naprošena skupina z Liberge, Preske in Jelše.
§ Ura molitve na Libergi bo v sredo, 26.7. po sv. maši.
§ Žegnanjska sv. maša v Jablanici bo v nedeljo, 30.7. ob 10h.

Obvestila od  31.7. DO  06.8. 2017

§ Za krašenje in čiščenje cerkve konec tedna je  naprošena skupina  iz Gradiških Laz. Javorsko cerkev v avgustu  krasita Perovo selo in Leskovica.
§ Župnikovo praznovanje srebrne maše bo v sredo, 2.8. pri večerni sv. maši ob 19h v šmarski cerkvi.
§ V četrtek, 03.8. bomo duhovniki obiskali bolnike in onemogle v javorski župniji.
§ V petek, 04.8. duhovniki obiskujemo bolnike v šmarski župniji. Pred večerno sv. mašo bodo litanije v čast Srcu Jezusovemu  in priložnost za sv. spoved.
§ Priprava za starše in botre na nedeljski krst otrok bo v soboto, 05.8. ob 17h v župnišču.
§ Pri dopoldanskih sv. mašah prihodnje nedelje (6.8.) bo darovanje (ofer) za kritje stroškov obnove slike sv. Martina in spodnjih stopnic pred šmarsko cerkvijo."IZ GLOBOČINE TE KLIČEM GOSPOD"
Obvestila o pogrebih


POMEMBNEJŠI  DOGODKI  V  LETU  2017

17.-19. februar - duhovna obnova za birmance na
                    Prežganju – 1. skupina
1. marec – pepelnica, začetek postnega časa
6.- 10. marec – tečaj za zaročence v Šmartnem
17.-19. marec – duhovna obnova za birmance na
                    Prežganju – 2. skupina
18. marec – poldnevno češčenje v Javorju
2. april – srečanje sodelavcev v Javorju po sv. maši
7. april - celodnevno spovedovanje v Šmartnem
16. april – velika noč
22. april – izlet za krasilke/čistilce iz obeh župnij
2. maj – romanje na Zaplaz (sv. maša ob 10h)
7. maj – sv. maša z gasilci ob 10h v Šmartnem in
                gorska maša v  Preski ob 15h
21. maj – nedelja zakonskih jubilejev v Šmartnem
28. maj – 1. sv. obhajilo v Šmartnem ob 10h
15. junij – Sv. Rešnje  Telo in Kri - telovska procesija
17. junij - romanje na avstrijsko Koroško
2. julij - žegnanje v Vintarjevcu
3.-7. julij – poletni oratorij za otroke v Šmartnem
16. julij – žegnanje na Libergi
23. julij – žegnanje v Gradišču
30. julij – žegnanje v Jablanici 
15. avgust – žegnanje v Javorju
20. avgust – žegnanje na Felič Vrhu
10. (!) september – žegnanje v Brezju
17. september – sv. birma v Šmartnem
8. oktober – malo žegnanje na Libergi
11. november – celodnevno češčenje v Šmartnem
12. november – župnijsko žegnanje v Šmartnem..............................................................................................