Odgovor Nadškofije Ljubljana 

Vsebina el. sporočila županu: 

Spoštovani gospod župan Rajko Meserko,

v Pismu občanom vaše občine Šmartno pri Litiji z dne 26. 2. 2021 smo zasledili Vaše besede glede sodelovanja z župnijo in nadškofijo. Obžalujemo, da je prišlo do takega zapisa, ki ne odgovarja resničnim dejstvom.

V ponedeljek, 22. 2. 2021, nam je gospod župnik Marko Mohor Stegnar po elektronski pošti sporočil pričakovanje občine Šmartno pri Litiji za odkup župnijske zemlje za potrebe gradnje vrtca. V dopisu je navedel soglasje Župnijskega gospodarskega sveta, ki je bilo izraženo na seji v petek, 19. 2. 2021, da se parcela proda občini za vrtec. V prilogi je poslal tudi grob osnutek pogodbe za prodajo, ki jo je prejel od občine. Ta osnutek pogodbe vsekakor ni bil primeren za obravnavo in potrditev, saj je v njej manjkalo zelo veliko podatkov v členih 1, 2, 4, 5, 6 in 8. Poleg tega v čl. 5 ni jasno povedano glede izvedbe plačila, saj cena za zemljišče ni bila usklajena med občino in župnijo (priloženo je bilo le cenitveno poročilo ene strani – občine), ter v čl. 8 zapisan pogoj glede datuma podpisa pogodbe, saj bi moralo biti to izvršeno v istem dnevu (23. 2. 2021) in v naslednjem dnevu bi morala župnija že oddati davčno napoved za odmero davka ter plačati davek za transakcijo, ki je še ni bilo. Pogovarjali pa ste se, da bo občina plačala davek.

Takega osnutka pogodbe, v katerem manjkajo bistveni podatki, na katere se pogodba nanaša, žal ni mogoče resno obravnavati, sploh pa ni mogoče potrditi. Zlasti pa je žalostno in zaskrbljujoče, da tako nedodelan osnutek pošiljate v pregled, hkrati pa pričakujete potrditev in izsiljujete podpis praktično bianco pogodbe v roku enega dneva ter izpolnitev obveznosti župnije v parih dneh, medtem ko so določbe glede izpolnitve s strani občine kot kupca popolnoma nedorečene.

Še predenj pa ste na župnijo poslali pisno vlogo glede nakupa zemljišča (22. 2. 2021) – elektronske pošte z dne 6. 12. 2020 z Vašega gmail naslova s povzetkom pogovora župnik ni mogel smatrati kot uradno vlogo –, ste napisali gospodu nadškofu elektronsko pošto v petek, 19. 2. 2021, s prošnjo za sestanek. V ponedeljek, 22. 2. 2021, Vam je nadškofijski tajnik pojasnil, da gospodarske zadeve župnij na nadškofiji rešujemo po ustaljenih protokolih – po prejemu vloge z župnije zadevo obravnava pristojna komisija – in Vam zagotovil, da bo zadeva obravnavana hitro.

Že samo ta dejstva pokažejo na zelo neurejen pristop do odkupa župnijskega zemljišča in zamujanje vseh rokov za možno korektno obravnavo vloge. Tako kot ste sami zapisali, da je občina zavezana določenim postopkom, smo tudi v župniji in na nadškofiji zavezani postopkom, saj gre za prodajo velike parcele in veliko transakcijo.

Pričakujemo, da boste v Pismu občanom zadevo predstavili korektno in zapisali tudi ta dejstva, da občani ne bodo imeli napačne informacije o dogovorih in sodelovanju med občinsko upravo in župnijo. Ta odgovor bomo posredovali tudi gospodu župniku, da ga bo lahko objavil v župnijskem glasilu.

 

S spoštovanjem,

msgr. dr. Franc Šuštar, generalni vikar


POJASNILO

Župnija Šmartno pri Litiji zelo podpira gradnjo vrtca v Šmartnem od samega začetka. Pri upravljanju s cerkvenim premoženjem mora župnija spoštovati cerkvene predpise, ki določajo, da je pri takšnih postopkih za začetek pogajanj potrebno predhodno soglasje Nadškofije Ljubljana. Župnija je kljub večkratnim opozorilom naslovljenih na občino, prvi uradni dopis s strani občine glede gradnje vrtca pri šoli prejela šele v ponedeljek, 22. februarja 2021, ob 12.08. Župnija je na Nadškofijo Ljubljana oddala vlogo v zvezi s parcelo za vrtec v manj kot pol ure (22. februar 2021 ob 12.35). Takoj za oddajo vloge sem osebno po telefonu prosil pristojne na Nadškofiji Ljubljana za prednostno obravnavanje. Vsebina nekaterih e-sporočil v zvezi z vrtcem, ki trenutno krožijo po spletu, predstavlja neresničen in sovražni govor proti Cerkvi in kristjanom. Prav tako navedba, da sta si župnija in nadškofija premislili glede zemljišča, ni resnična. Župnija namreč sploh še ni prejela odgovora s strani Nadškofije Ljubljana, ki je vlogo prejela šele v tem tednu. 

Naj postni čas, v katerem se nahajamo, stopi led v srcih in nas ogreje v sodelovanju za skupno dobro!

Marko M. Stegnar, župnik