TUKAJ SEM, GOSPOD

 
Nekaj misli o duhovništvu: »Če malo razmislimo, kako velika stvar je, da se človek, oblikovan iz mesa in krvi, približa blaženi in nesmrtni naravi (Bogu), bomo razumeli, s kakšnim dostojanstvom je milost Svetega Duha odela duhovnike. ... Prejeli so moč, ki je Bog ni podaril niti angelom in nadangelom.« (sv. Janez Krizostom)
»Kdo je duhovnik? ... Mož, ki zavzema prostor Boga; človek, ki ima vse Božje moči. ... O kako velik je duhovnik! Duhovnika bomo razumeli šele v nebesih. Če bi ga razumeli na zemlji, bi umrli, a ne iz strahu, temveč iz ljubezni.« »Pojdite se spovedat k angelu ali k Devici Mariji, ne bodo vam mogli odpustiti grehov, lahko pa to stori še tako ubog duhovnik.« (sv. Janez M. Vianej).
Naša župnija se veseli vstopa našega rojaka Matija Goloba v Bogoslovno semenišče v Ljubljani. Naj nam bosta zgornja citata vzpodbuda, da bi se zavedali pomembnosti duhovniškega poslanstva. Saj preko duhovnika Jezus Kristus deluje v občestvu Cerkve. Podprimo našega bogoslovca z molitvijo, da bo Božji blagoslov z njim ves čas oblikovanja v bogoslovju.