KAJ STORITI, ČE OTROK NOČE K SVETI MAŠI

Junijska revija Božje okolje (3/2017) prinaša več člankov na temo otrokovega upiranja obisku nedeljske sv. maše. Pri tem ni mišljen le poletni čas, ko je, žal, obisk otrok pri sv. mašah, milo rečeno, »zelo, zelo slab«. Gre za bolj zahtevno, večplastno tematiko, ki zadeva naše veroučno (šolsko) leto. (Vedno bolj prazne so npr. tudi otroške klopi šmarske in javorske cerkve pri nedeljskih sv. mašah med veroučnim letom  L).
                   Nekaj možnih odgovorov staršem na vprašanje v zgornjem naslovu:
- Vzemite si čas in se pogovorite z otrokom o tem, kaj mu povzroča odpor in težave.
- Razložite odkrito in pošteno otroku, kaj vam pomeni Bog, Kristus, Cerkev in sv. maša.
- Brez zadrege se oglasite sami ali z upornim otrokom pri duhovniku / katehetu na pogovor.
- Sv. maša je v svojem jedru Jezusova in naša daritev in ne spada med zabavne in prijetne prireditve. Predpostavlja razmislek, sodelovanje z odgovori pri molitvah, čut za skrivnost…
- Pred otrokom se vzdržite (ne)utemeljenega kritiziranja napak duhovnika – povejte pa svoje kritično mnenje duhovniku osebno, na štiri oči.
- Aktivno se vi sami vključite v oblikovanje nedeljskih sv. maš kot bralci, pevci, krasilci cerkve, čistilci, drugi pomočniki … Pregovor pravi: Besede mičejo, zgledi vlečejo.
- Redno molite doma z otrokom in za otroka, za trdno vero in pravo ljubezen do Boga.